1

Do cung con dao Fundamentals Explained

News Discuss 
Kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn 10cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Quãng đường vật đi được từ khi bắt đầu dao động đến khi dừng có giá trị gần bằng The coastal roads of Con Dao can be a aspiration for cyclists https://franciszekf454ctk4.ageeksblog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story